.....เกือบลืมแล้วนะ.....

posted on 18 Apr 2013 16:59 by screenwallpaper
เกือบลืมไปแล้วและอยู่ ๆ ก็นึกถึงขึ้นมา
ไม่รู้ว่าทำไม.......

edit @ 18 Apr 2013 17:00:48 by กำแพงกระดาษ